• 10
  • 11
  • s14
  • s15
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมนักเรียนที่กระทำความดีโดยเก็บของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ ตามโครงการของหายแล้วได้คืน ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook