ติวภาษาอังกฤษ ม.5

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น. โรงเรียนบ้านไผ่จัดกิจกรรมติววิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยากรโดยอาจารย์น้ำมนต์ นางสาวมนต์พิสุทธิ์  จิรโชติวิจิตร ศูนย์เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย Schoology Thailand ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook