มอบเกียรติบัตรสัปดาห์สังคมศึกษา

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัล เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook