โครงการสร้างจิตสำนึก ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยากรโดย หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook