มอบทุนการศึกษา การประกวดเรียงความ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดเรียงความ โดยได้รับเป็นทุนการศึกษาจากคุณวิจิตร  จันทะวงษ์ และคุณอรุณวดี  เศษน้อย ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook