สอบสัมภาษณ์นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน Premium ปีการศึกษา 2565

 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พบปะนักเรียนและผู้ปกครองในการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Premium Classroom) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook