รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านไผ่รับรายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Premium Classroom) ปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook