มอบรางวัลกิจกรรม GOLDCITY ROV SCHOOL GAME

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านไผ่  มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา E-Sport รายการ GOLDCITY ROV SCHOOLGAME SEASON 6 ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยทีม MIRACLES ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของซีซั่น และอันดับที่ 1 ของโรงเรียน  ทีม Poison Hawk ได้อันดับที่ 2 ของโรงเรียน  และทีม Baby Godzilla ได้อันดับที่ 3 ของโรงเรียน จากบริษัท โกลด์ซิตี้ ฟุตเทค จำกัด

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook