สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านไผ่ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย ประเภทกีฬายกน้ำหนัก ฟุตบอล นาฏศิลป์ไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล และคอมพิวเตอร์

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook