วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  พร้อมนางนงนภัส  หวังคุ้มกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  และนายณัฐดนัย  ท้าวนิล  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดย นายประจักษ์  ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook