ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ม.1, ม.4

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  พร้อมคณะผู้บริหาร ให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น (Booter Dose) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook