การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ และโรงพยาบาลบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook