ทำบุญสำนักงานวิชาการ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  พร้อมผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และร่วมพิธีทำบุญสำนักงานวิชาการ ณ อาคาร 6

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook