ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านไผ่กำหนดการรับลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ และโดมอเนกประสงค์

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook