มอบโล่รางวัล คะแนนสูงสุด สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจากการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook