กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ม่วง-ขาว ม.1

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ม่วง-ขาว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย ฐานที่ 1 ฐานระเบียบวินัย  ฐานที่ 2 ฐานห้องสมุด  ฐานที่ 3 ฐานแนะนำสถานที่และบุคลากร  ฐานที่ 4 ฐานความเป็นไทย  ฐานที่ 5 ฐานสันทนาการ และฐานที่ 6 ฐานห้องเรียนสีเขียว

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook