กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565  นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook