อบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดร.สุภชัย  จันปุ่ม  รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และรับฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง "พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย"  โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook