อบรมอาสาสมัครเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565  นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านไผ่  ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และคณะวิทยากร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยนายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังการกล่าวรายงานจาก พ.ต.อ.พิชัยภูษิส  จารุพงศ์  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เรื่อง "พิษภัยของยาเสพติด"  จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  การอบรมให้ความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านไผ่  และการประกวดร้องเพลงเพื่อสร้างอาสาสมัครเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับดารานักร้อง "แพรวา  ณิชาภัทร  ฉัตรชัยพลรัตน์" ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook