• Academic1

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565  โรงเรียนบ้านไผ่ร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปี 2565  World No Tobacco Day ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก คือ Tobacco: Threat to our environment หรือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”  และนายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  มอบรางวัลให้กับนักเรียนในการร่วมกิจกรรมตอบปัญหา  ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook