กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook