• Academic1

มอบเกียรติบัตร Thai Science Camp

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  มอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวปัญญารัตน์  ไสวดี  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม "Thai Science Camp" ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2565 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook