วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565  ดร.อุดมพร  กันทะใจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook