ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายธีระศักดิ์  แก้วหย่อง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ต่อด้วย นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ บรรยายภาพรวมโรงเรียน และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook