อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.1, ม.4

โรงเรียนบ้านไผ่จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม  โดยนายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่  บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์พุฒินาท อมรธัมโม  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม [นักเรียน ม.1]  [นักเรียน ม.4]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook