แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 และในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสะอาดโนนงาม อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมยอดทำบุญถวายวัดสะอาดโนนงาม จำนวน 19,249 บาท

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook