พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพม.ขอนแก่น ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565  นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพม.ขอนแก่น ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนโซน 2 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ เข้าร่วม ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook