• s15
  • s14

มอบเกียรติบัตรสัปดาห์คอมพิวเตอร์

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ศตวรรษที่ 21

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook