• s15
  • s14

มอบเกียรติบัตรการประกวดดนตรีไทย

 

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 21   

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook