• s15
  • s14

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46 ict

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ "นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ict พัฒนาสู่มาตรฐานสากล " การแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมและมหาวิทยาลัยพะเยา

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook