• Academic1

มอบเกียรติบัตรการแต่งกลอนสุภาพ

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565  นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแต่งกลอนสุภาพ หัวข้อ "การมีวินัย มีความรัก สามัคคีและรักษาสมบัติของส่วนรวม"

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook