• s15
  • s14

พิธีจับพุ่มสลากการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านไผ่จัดกิจกรรมพิธีจับพุ่มสลากการแข่งขันกีฬาภายใน 6 คณะสี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุดถือพุ่มสลาก และให้ประธานสีจับสลากเพื่อจัดตำแหน่งลำดับของแต่ละคณะสี

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook