• s15
  • s14

ART CAMP K.K.5 ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565  นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศิลปะ ART CAMP K.K.5 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 อาคาร 5 โรงเรียนบ้านไผ่


[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook