• s15
  • s14

ประเมิน PA ผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่  พร้อมผู้บริหารสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่  รับการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายเทิดทูน  วรวะไล  รอง ผอ.สพม.สมุทรปราการ  ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น เป็นประธานกรรมการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook