Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตร สอบ Pre-GAT,PAT

     วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในการสอบ Pre-GAT,PAT ประจำปีการศึกษา 2557

[คลิกชมภาพกิจกรรม]