Banphai School


World Class Standard Schoolโครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557

   

     โรงเรียนบ้านไผ่จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าทดสอบทั้งสิ้น 1060 คน 

[คลิกชมภาพกิจกรรม]