ข้อมูลครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง(ไทย) ครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ) รวม
ภาษาไทย 16 0 0 0 16
คณิตศาสตร์ 22 0 1 1 24
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 2 3 1 45
สังคมศึกษาฯ 16 0 2 0 18
สุขศึกษาฯ 8 0 3 0 11
ศิลปะ 9 0 3 0 12
การงานอาชีพ 7 0 0 0 7
ภาษาต่างประเทศ 21 1 6 3 31
งานแนะแนว 4 0 0 0 4
รวม 142 3 18 5 168

 

กลับหน้าหลัก