Banphai School


World Class Standard School

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 68ปี ม่วง-ขาว เกมส์

     วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 68ปี ม่วง-ขาว เกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [1] [2] [3] [4]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน