Banphai School


World Class Standard School

มอบดอกไม้ให้กำลังใจตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านไผ่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน