Banphai School


World Class Standard School

โรงเรียนบ้านไผ่เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้อนแบบ

     วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านไผ่เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้อนแบบด้วยเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน