Banphai School


World Class Standard School

เทศบาลเมืองบ้านไผ่มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียน

     วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ นำโดย นายนริศ  อินทรกำแหง รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ และคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.ทวัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

 

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน