Banphai School


World Class Standard School

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และงานฝ่ายนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน

     วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคุณครูงานฝ่ายนโยบายและแผน มอบกระเช้าให้กับ ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน