Banphai School


World Class Standard School

ส่ง รองผู้อำนวยการ นวลลออ พลรักษา รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี

     วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ แสดงความยินดีและร่วมส่งนางนวลลออ  พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี ณ โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน