Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรโครงการเสียงวัยใส ถวายอาลัย แด่พ่อหลวง

     วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรม "โครงการเสียงวัยใส ถวายอาลัย แด่พ่อหลวง" โดย นายมนตรี  เบ้าศรี และนายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล รองอำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นผู้มอบ ในการนี้ นายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ได้อ่านสาร พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 โดยคำขวัญวันเด็กในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญไว้ว่า "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน