Banphai School


World Class Standard School

งานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560

     งานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน