Banphai School


World Class Standard School

มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม

     วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 นายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานการเงิน ธนาคารโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปีการศึกษา 2559 และมอบโชคให้กับผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม กับธนาคารโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน