Banphai School


World Class Standard School

กิจกรรมการออกกำลังกาย "สุขภาพดี ชีวิตสดใส โรงเรียนบ้านไผ่ ก้าวสู่อาเซียน"

     วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการออกกำลังกาย "สุขภาพดี ชีวิตสดใส โรงเรียนบ้านไผ่ ก้าวสู่อาเซียน" โดยคณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน และนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมเริ่มเต้นแอโรบิค 10 นาที นำเต้นโดยวิทยากรรับเชิญ ต่อด้วยการเต้นบาสโลป และโชว์การเต้นบาสโลป ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรม [1] [2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน