Banphai School


World Class Standard School

การอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ

     การอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (EIS Program) โรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน