Banphai School


World Class Standard School

พิธีมอบรางวัล กิจกรรม Sine Star Award

     วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรม "Sine Star Award" โดย ดร.วทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ และคุณครูชาวต่างชาติ เป็นผู้มอบรางวัล

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน