Banphai School


World Class Standard School

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ป.6 ปีการศึกษา 2559

     วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ดร.วทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ภาพกิจกรรม [1] [2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน